Bài tập danh sách liên kết đôi

Cho em hỏi là bài này Node của đề chỉ có hàm getter thì làm sao ta có thể thay đổi được giá trị của các Node để sắp xếp được ạ

Nếu vậy chắc đề yêu cầu bạn swap địa chỉ của con trỏ Node chứ không phải chỉ đơn thuần swap value.
Đề có gợi ý sử dụng thuật toán insertion sort.

1 -> 3 -> 2 -> 6

Tìm được node có giá trị 2 bé hơn node trước nó, đổi liên kết sao cho:

1 --------> 2 
     3 <----|
     |-----------> 6
3 Likes

em hiểu rồi ạ, em cảm ơn anh nhiều

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?