Backspace, Enter không hoạt động trong vscode

Mình mới tải lại vscode và đã cài 1 vài extensions nhưng khi vào viết code thì nhận ra là “backspace” không xoá kí tự phía trước nữa mà hoạt động như phím lùi, con trỏ thì trỏ vào 1 ký tự, phím “delete” thì xoá ký tự đang trỏ, “enter” không hoạt động.
Có anh chị em nào biết cách khắc phục lỗi này không?

Có vẻ như đang trong chế độ Insert, bạn tìm phím Insert trên bàn phím của bạn và bấm vào nó.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?