Background xin việc làm của dev?

Chào anh chị !
Trường hợp em tốt nghiệp đại học ngành CNTT nhưng ra trường làm IT helpdesk, IT supports ( cũng gần như làm trái ngành ) thì sau này background có được tốt để xin vào cty làm coder/developer không vậy ?
thanks mn !

Nếu so với các bạn intern, fresher thì mình nghĩ là bạn sẽ có lợi thế hơn ở vòng chọn lọc CV từ nhà tuyển dụng đấy.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?