Back-end Android cần học những gì?

Sau khi học xong OOP , SWING , SQL… thì e vẫn chưa nắm chắc tiếp tục cần học gì nữa ạ. E có tìm hiểu sơ về SPRING những cũng khá mơ hồ, nên e mong muốn kham khảo từ những người đi trước về những thứ còn thiếu sót ạ. Và e cũng tính học về PHP nữa, liệu nó có liên quan k

Bạn tìm hiểu tính chất của mô hình client-server và kiến trúc web service nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?