App phát hiện đang dùng giả lập android

Em đang chơi 1 app android mà mở trên giả lập là nó phát hiện luôn.
Không biết là những app như vậy truy xuất thông tin nào của hệ điều hành và cách để qua mặt như nào ạ?

Có thể nó đã lấy thông tin về hệ thống và thiết bị.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?