Angular hay React

Hi mọi người
Em mới học lập trình và định hướng đầu tiên là Web dev sau rồi mới trở thành Mobile dev nhưng em thắc mắc là Angular với React thì mình nên học cái nào ạ?
Em nghĩ chắc phải có ưu điểm nhược điểm thì người ta mới chia ra như vậy. Thanks mọi người.

Bắt đầu tiếp cận thì nên học React đầu tiên. Vì React giúp code sạch ngay từ đầu.
Sau đó có thể học VueJS, có kiến trúc tương tự như React.

Angular nên học cuối cùng, Angular thích hợp DDD, CRQS khi tiếp cận với hệ thống lớn. Phần State Management của Angular dựa trên Observable, khó hơn Redux của React và Vuex của VueJS. Observable khó hơn nhưng lại linh hoạt hơn, không có boilerplate code.

3 Likes

Mình thì nghĩ nên học hyperapp (1kb lib)
Nhẹ mà không thiếu chức năng nào của một SPA

Bạn nghĩ sao khi học Vanilla js (Javascript thuần) trước khi bắt tay vào học framework??. Mình thấy nhiều bạn làm web với framework mà không biết đến những thứ cơ bản của javascript hay kĩ thuật cơ bản trong lập trình front end. Đừng nên nóng vội nếu bạn không muốn gặp một đống rắc rối khi bắt tay ngay vào lập trình với framework. Có thể lúc đầu bạn sẽ đi nhanh hơn một chút. Nhưng bạn sẽ chậm ì ngay sau đó.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?