Ai là người thiết kế project trong công ty?

hi ! Cho em hỏi trong cty thì thiết kế UML, chọn mẫu design pattern, vẽ Class Diagram, … thì vị trí / bộ phận nào sẽ đảm nhiệm ạ ?
thanks.

Thế bạn nghĩ là ai? Tại sao?

3 Likes

Em nghĩ là các nhân vật “pro”, chức to, già dặn :thinking: chắc là project manager, PM, …

2 ông này là một :thinking:

7 Likes

Công ty to chắc nó có cả hội đồng ngồi bàn tròn rồi tính xem làm như nào.
Rồi sau giao cho từng thằng.

Công ty không chuyên thì tất cả trong 1.
You = PM + Leader + Dev + Code + Tester + …

Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng, kiêm luôn nhân viên, dọn vệ sinh và bảo vệ :smile:

11 Likes

Thực ra là tuỳ.

Chọn design pattern, thiết kế class… thì chắc chắn là dev rồi, PM họ rảnh đâu họ làm, họ quản lý tiến độ, đánh giá kết quả và đưa ra tính năng mới, làm việc với các bên thứ 3… chứ thiết kế chi tiết tính năng không phải việc của họ, chưa kể chắc gì họ đã biết code mà làm cái đó?

Còn dev là dev nào? Ông nào làm cái đó thì tham gia thiết kế. Không nhất thiết là tech lead. Chắc gì tech lead đã biết code hoặc code giỏi cái tính năng đó. Giờ bảo ông tech lead chuyên code server vào phân tích sơ đồ class giao diện và UX xem?

Nó là công sức của một tập thể, ai dev cái đó thì tham gia vào, ai không trực tiếp làm cái đó nhưng có thể có những góp ý tốt thì cũng tham gia vào.

9 Likes

Thiết kế tổng thể các tính năng, lựa chọn công nghệ chung thì là do ông Software Architect làm rồi, còn giao từng module, tính năng cho ông dev nào thì ông ý tự thiết kế chi tiết thôi

10 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?