8 Điều bạn cần biết về giáo dục trực tuyến

Hiện nay có rất nhiều quan điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề học trực tuyến. Tùy thuộc vào những gì bạn đọc được, giáo dục trực tuyến có thể xuất hiện như là một phương thuốc thần diệu chữa bách bệnh vậy. Trong một nỗ lực nhằm làm sáng tỏ điều này, tôi xin liệt kê ra 8 thực tế đã được chứng minh về giáo dục trực tuyến mà bạn cần biết.

Bạn đọc tiếp bài viết ở đây nhé: http://bit.ly/1fgqUQ8

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?