5 Phút tiếng Anh mỗi ngày_ P2

Ờ. Đề cho các thì đơn giản nhưng lại dễ nhầm, sai vài lần cho nhớ, sau này rút kinh nghiệm nhé :smiley:

1 Like

Anh @ltd hôm nay thấy em làm bài xuất sắc nên không dám vào post bài làm vì sợ sai nhiều hơn em kìa :smiley:

2 Likes

em không rút được gì cả :">

2 Likes

Đúng 1 câu còn đâu sai hết :cry:

2 Likes

Haha. Chỉ cần hiểu lầm 1 câu là sai hết thôi mà :sunny:

2 Likes

Hôm nay bài khó quá, trốn một hôm =))

4 Likes

1.am
2.wears
3.stands
4.drinking
5.dacing
6.sit
7.enjoing
8.chatting
9.go
10.dress
11.travel
12.making
:’(

2 Likes

Sao bây giờ mới làm vậy @hungnv . Hi, mà k sao, kiểm tra thử đáp án coi làm có đúng k nhé :blush:

1 Like

:3 kiểm tra ở đâu thế chị, e chỉ biết làm kiểu word by word thôi :frowning: như kiểu e ko nhớ tý ngữ pháp nào

1 Like

Có đáp án rồi đây mọi người. Phần này dễ nên mình sẽ không giải thích cụ thể từng câu một. Nếu ai có thắc mắc ở câu nào thì hỏi mình hay mọi người sẽ giải thích giùm cho nhé smiley @anlamsaoduoc, @DungJun, @tuancoi2506, @TTmagic, @minh_vu_03, @tuandktd, @kayz

It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be) are at Jane’s birthday party. Jane (2. wear) is wearing |‘s wearing a beautiful long dress and (3. stand) standing next to her boyfriend. Some guests (4. drink) are drinking wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) are dancing in the middle of the room. Most people (6. sit) are sitting on chairs, (7. enjoy) enjoying foods and (8. chat) chatting with one another. We often (9. go) go to our friends’ birthday parties. We always (10. dress) dress well and (11. travel) travel by taxi. Parties never (12. make) make us bored because we like them.

1 Like

tứ câu 2 đến câu 8, ta chia ở thì “hiện tại tiếp diển”, bời vỉ tất cả hành động này “đang diển ra” tại thời điểm mà nhân vật “tôi” đang nói
từ câu 9 đén câu 12,ta chia thì “hiện tại đơn”, bời vì các hành động này xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại nhiều lần.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?