5 Phút tiếng Anh mỗi ngày - P7

Phần 7 đây mọi người ơi. Chỉ với 5 phút thôi, phần này chúng ta tập trung vào các thì tương lai nhé :wink: @duchack_bkp, @White_Mask, @quangtran, @Kido, @PhoPhaoHoa, @tranhuanltv, @nhatlonggunz, @dailammoc, @slaomoking, @smookiekins_2

Câu 1: … tomorrow, so we can go out somewhere.

a) I am not working
b) I don’t work
c) I won’t work

Câu 2 : That bag looks heavy. …you with it.

a) I am helping
b) I help
c) I will help

Câu 3 : I think the weather … be nice late.
( Câu này có 2 đáp án đúng nhé. )

a) will
b) shall
c) is going to

Câu 4 :
A. Anna is in hospital
B. Yes, I know. …her this evening.

a) I visit
b) I am going to visit
c) I will visit

Câu 5: We are late. The film … by the time we get to the cinema.

a) will already start
b) will be already started
c) will already have started

Câu 6: Don’t worry. …late tonight.

a) if I am
b) when I am
c) when I will be
d) if I will be

Đã có đáp án ở đây nhé:

7 Likes

Vào làm phần mới đi mọi người @minh_vu_03, @dinhquochan , @Le_Dinh_Huy, @tranvu, @tuandktd, @RoVio, @NguyenAnhTu, @anlamsaoduoc, @Kido, @maiquan

1 Like

1/c, 2/c, 3/a©, 4/b, 5/c, 6/a

2 Likes

Câu 1: … tomorrow, so we can go out somewhere.

a) I am not working

Câu 2 : That bag looks heavy. …you with it.

c) I will help

Câu 3 : I think the weather … be nice late.
( Câu này có 2 đáp án đúng nhé. )

a) will
b) shall

Câu 4 :
A. Anna is in hospital
B. Yes, I know. …her this evening.

b) I am going to visit

Câu 5: We are late. The film … by the time we get to the cinema.
b) will be already started

Câu 6: Don’t worry. …late tonight.

a) if I am

@Nhim_Xu : T ngĩ lần sau có đáp án, @Nhim_Xu viết nối thêm vào đề ở dưới, nếu mọi ng muốn xem lại mấy bài hôm trước, sẽ không phải dò xuống dưới đi tìm nữa.

2 Likes

Câu 1: … tomorrow, so we can go out somewhere.
c) I won’t work

Câu 2 : That bag looks heavy. …you with it.
c) I will help

Câu 3 : I think the weather … be nice late. ( Câu này có 2 đáp án đúng nhé. )
a) will b) shall

Câu 4 : A. Anna is in hospital
B. Yes, I know. …her this evening.
b) I am going to visit

Câu 5: We are late. The film … by the time we get to the cinema.
b) will be already started

Câu 6: Don’t worry. …late tonight.
d) if I will be

2 Likes

bạn ơi, bạn làm bài theo dịnh dạng chung của mọi người đi bạn, nhìn nó có vẻ đồng bộ hơn

2 Likes

1, a) I am not working
2, c) I will help
3, a) will
b) shall
4, b) I am going to visit
5, b) will be already started
6, a) if I am

2 Likes

1a, 2c, 3ab, 4c, 5c, 6a.

2 Likes

Câu 1: … tomorrow, so we can go out somewhere.
( C : i won’t work )
Câu 2 : That bag looks heavy. …you with it.
( c : I will help )
Câu 3 : I think the weather … be nice late.
( a va c )
Câu 4 :
A. Anna is in hospital
B. Yes, I know. …her this evening.
( b : I am going to visit )
Câu 5: We are late. The film … by the time we get to the cinema.
( b : will be already started )
Câu 6: Don’t worry. …late tonight.
( d : if I will be )
@ltd hôm nay a chỉ like và ko làm … :smile:

2 Likes

Ở ẩn làm việc xong đã :smiley:

2 Likes

So sorry, do mình không có thời gian để nắn nót lại nên đành phải để vậy :frowning: lần sau sẽ cố gắng rút kinh nghiệm

1 Like

Câu 1: … tomorrow, so we can go out somewhere.
a) I am not working
Câu 2 : That bag looks heavy. …you with it.
c) I will help
Câu 3 : I think the weather … be nice late.
( Câu này có 2 đáp án đúng nhé. )
a) will
**e không tin 2 đáp án đúng mà e chọn sai **
Câu 4 :
A. Anna is in hospital
B. Yes, I know. …her this evening.
b) I am going to visit
Câu 5: We are late. The film … by the time we get to the cinema.
a) will already start
Câu 6: Don’t worry. …late tonight.
d) if I will be

Hôm nay không có người để copy rồi . hiu hiu :kissing_heart::kissing_heart:

1 Like

Câu 1: … tomorrow, so we can go out somewhere.

a) I am not working

Câu 2 : That bag looks heavy. …you with it.

c) I will help

Câu 3 : I think the weather … be nice late.
( Câu này có 2 đáp án đúng nhé. )

a) will
b) shall

Câu 4 :
A. Anna is in hospital
B. Yes, I know. …her this evening.

b) I am going to visit

Câu 5: We are late. The film … by the time we get to the cinema.

c) will already have started

Câu 6: Don’t worry. …late tonight.

a) if I am

1 Like

Câu 1: … tomorrow, so we can go out somewhere.

a I won’t work

Câu 2 : That bag looks heavy. …you with it.

a) I will help

Câu 3 : I think the weather … be nice late. ( Câu này có 2 đáp án đúng nhé. )

a) will/ is going to

Câu 4 : A. Anna is in hospitalB. Yes, I know. …her this evening.

a) I am going to visit

Câu 5: We are late. The film … by the time we get to the cinema.

b) will be already started

Câu 6: Don’t worry. …late tonight.

c) if I am
[/quote]

2 Likes

Câu 1: … tomorrow, so we can go out somewhere.

a) I am not working

Câu 2 : That bag looks heavy. …you with it.

c) I will help

Câu 3 : I think the weather … be nice late.
( Câu này có 2 đáp án đúng nhé. )

a) will
c) is going to

Câu 4 :
A. Anna is in hospital
B. Yes, I know. …her this evening.

b) I am going to visit

Câu 5: We are late. The film … by the time we get to the cinema.

c) will already have started

Câu 6: Don’t worry. …late tonight.

d) if I will be
Phân vân giữa d và a

2 Likes

Không có ai phân tích hoành tráng tí à, ai cũng sợ bị sai “biểu diễn” hả :heart_eyes:

1 Like

Mọi người ơi. Ai rảnh vào thảo luận đi :slight_smile:

2 Likes

Để em để em, mới đi học về

Câu 1: … tomorrow, so we can go out somewhere.
a) I am not working
Có vế “so we can go out” làm câu có vẻ chắc chắn (sure) hơn. Vì thế em nghĩ nên chọn present continuous vì nó cũng có nghĩa là “plan to” - kế hoạch trong tương lai. Có kế hoạch rồi mới chắc chắn mai sẽ đi.
Có điều đi thi gặp câu này nếu dùng won’t vẫn chấp nhận tùy giám khảo

Câu 2 : That bag looks heavy. …you with it.
c) I will help
Future simple (cứ hiểu là thì tương lai) có 1 công dụng là diễn tả một cái quick, immediate decision (quyết định tức thời) nên dùng will. Ví dụ như vào shop, sau khi tìm thấy 1 món đồ mình cần, bạn muốn mua thì sẽ nói “i will buy it” (quyết định tức thời)

Câu 3 : I think the weather … be nice late.
( Câu này có 2 đáp án đúng nhé. )
a) will
b) shall
Em loại câu c) đơn giản chỉ vì “be going to” cũng = “plan to” như câu a), phải chắc chắn mà ở đây trong câu lại có “I think”, chỉ là phỏng đoán.

Câu 4 :
A. Anna is in hospital
B. Yes, I know. …her this evening.
b) I am going to visit
Mới đầu em nghĩ là “will visit” vì cùng lý do với câu 2. Thế nhưng nhìn kĩ thì thấy đề nó *beep", nó gài bẫy chỗ 'I know", biết trước rồi nên không thể là 1 immediate decision. Vậy chọn b) vì chỉ có nó là có dạng tương lai

Câu 5: We are late. The film … by the time we get to the cinema.
c) will already have started
Cái future perfect hơi dài dòng, em chưa tìm hiểu nhiều nên cũng không biết cách giải thích

Câu 6: Don’t worry. …late tonight.
a) if I am
Cái này em không chắc vì các câu “condition” như “zero condition”, “1st con”, “2nd con”,… thường có dạng “if nguyên nhân, kết quả”, kiểu như “if you don’t study hard, you will fail the exam”, nhưng câu này ngược quá nên thôi thấy cài nào đọc thuận miệng thì lấy. Với lại chưa bao giờ thấy will nằm trong mệnh đề if.

mỏi tay quá

2 Likes

haha. Giống mình, mỗi lần giải thích xong chỉ muốn gãy tay. Cơ mà bạn giải thích rất kĩ càng, mỗi tội chưa biết đúng hay sai thôi. hihi. Cảm ơn nhiều nhiều nhé :wink:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?