5 Phút tiếng Anh mỗi ngày_ P9

Phần 9 có rồi đây @duchack_bkp, @White_Mask, @quangtran, @Kido, @PhoPhaoHoa, @tranhuanltv, @nhatlonggunz, @slaomoking, @smookiekins_2 . Chỉ 5 phút thôi, vào làm đi mọi người :sunny:

Câu 1: Your garden … beautiful next year. You have got some lovely plants.
a) is going to look
b) will look
c) is looking

Câu 2 :
A : I think the baby’s hungry.
B : Yes, I know. I … her.
( Câu này có 2 đáp án )

a) am going to feed
b) am feeding
c) was going to feed

Câu 3 : After the operation … quite tired. Don’t try and do too much.

a) you fell
b) you are feeling
c) you will feel

Câu 4 : Tim … a conference next week so he can’t see you until the week after.

a) is attending
b) will attend
c) shall attend

Câu 5: After … my driving test, I am going to buy a cheap car.
( Câu này có 2 đáp án đúng )

a) I pass
b) I will pass
c) I have passed

Câu 6: If we hurry,… the fast train.

a) we catch
b) we will catch
c) we will have caught

Đã có đáp án ở đây nhé:

5 Likes
1 Like

Câu 1: Your garden … beautiful next year. You have got some lovely plants
c) is looking

Câu 2 :
A : I think the baby’s hungry.
B : Yes, I know. I … her.
( Câu này có 2 đáp án )
a) am going to feed
b) am feeding

Câu 3 : After the operation … quite tired. Don’t try and do too much.

a) you fell

Câu 4 : Tim … a conference next week so he can’t see you until the week after

a) is attending

Câu 5: After … my driving test, I am going to buy a cheap car.
( Câu này có 2 đáp án đúng )

a) I pass
c) I have passed

Câu 6: If we hurry,… the fast train.

b) we will catch

3 Likes

Nhanh thế @tuancoi2506, hôm nào cũng trả lời đầu tiên.

2 Likes

@tuancoi2506 Làm nhanh sai cho chừa :smile_cat:

2 Likes

ngồi canh nãy giờ mà a. hihihi. đứng đầu về tốc độ mà đứng cuối về chất lượng. hehehe

3 Likes

k thấy t mở hàng là topic này sôi động lắm hả @Nhim_Xu . chủ yếu là mở hàng lấy may cho chủ thớt thui. kekeke

2 Likes

@tuancoi2506 èo èo. Cảm ơn nhiều nhiều nhé :smiley:

1 Like

Câu 1: Your garden … beautiful next year. You have got some lovely plants
c) is looking

Câu 2 :A : I think the baby’s hungry.
B : Yes, I know. I … her.
a) am going to feed
b) am feeding

Câu 3 : After the operation … quite tired. Don’t try and do too much.
c) you will feel

Câu 4 : Tim … a conference next week so he can’t see you until the week after
a) is attending

Câu 5: After … my driving test, I am going to buy a cheap car.
a) I pass
c) I have passed

Câu 6: If we hurry,… the fast train.
b) we will catch

1 Like

hix, chắc sáng nay bước chân trái ùi, ít ng tham gia quá. huhuhuhuuhu

2 Likes

Câu 1: Your garden … beautiful next year. You have got some lovely plants
a) is going to look

Câu 2 :
A : I think the baby’s hungry.
B : Yes, I know. I … her.
a) am going to feed
b) am feeding

Câu 3 : After the operation … quite tired. Don’t try and do too much.
c) you will feel

Câu 4 : Tim … a conference next week so he can’t see you until the week after
b) will attend

Câu 5: After … my driving test, I am going to buy a cheap car.
a) I pass
b) I will pass

Câu 6: If we hurry,… the fast train.
we catch.

Xong xong xong!!!

2 Likes

Câu 1: Your garden … beautiful next year. You have got some lovely plants

b) will look

Câu 2 :
A : I think the baby’s hungry.
B : Yes, I know. I … her.
( Câu này có 2 đáp án )

a) am going to feed
b) am feeding

Câu 3 : After the operation … quite tired. Don’t try and do too much.

c) you will feel

Câu 4 : Tim … a conference next week so he can’t see you until the week after

b) will attend

Câu 5: After … my driving test, I am going to buy a cheap car.
( Câu này có 2 đáp án đúng )

a) I pass
c) I have passed

Câu 6: If we hurry,… the fast train.

b) we will catch

2 Likes

Lại chậm chân hơn anh em rồi :frowning:

2 Likes

Câu 1: Your garden … beautiful next year. You have got some lovely plants

b) will look

Câu 2 :
A : I think the baby’s hungry.
B : Yes, I know. I … her.
( Câu này có 2 đáp án )

a) am going to feed
b) am feeding

Câu 3 : After the operation … quite tired. Don’t try and do too much.

**b) you are feeling **

Câu 4 : Tim … a conference next week so he can’t see you until the week after

b) will attend

Câu 5: After … my driving test, I am going to buy a cheap car.
( Câu này có 2 đáp án đúng )

c) I have passed

Câu 6: If we hurry,… the fast train.

b) we will catch

1 Like

Mới fix xong cái bug, vào chém gió phát :smiley:

Câu 1: Your garden … beautiful next year. You have got some lovely plants
b) will look

Câu 2 :
A : I think the baby’s hungry.
B : Yes, I know. I … her.
( Câu này có 2 đáp án )

a) am going to feed
c) was going to feed

Câu 3 : After the operation … quite tired. Don’t try and do too much.

c) you will feel

Câu 4 : Tim … a conference next week so he can’t see you until the week after

a) is attending

Câu 5: After … my driving test, I am going to buy a cheap car.
( Câu này có 2 đáp án đúng )

a) I pass
c) I have passed

Câu 6: If we hurry,… the fast train.

b) we will catch

Bài này hơi khó + có lỗi chính tả @Nhim_Xu ơi

1 Like

@ltd đề không sai đâu anh. Nếu anh thấy câu trả lời có lỗi chính tả thì đừng chọn câu đó nhé :wink:

1 Like

Anh sửa hết rồi :smile:

1 Like

Câu 1: Your garden … beautiful next year. You have got some lovely plants
a) is going to look
Dự đoán về tương lai dựa vào những đấu hiệu ở hiện tại

Câu 2 :
A : I think the baby’s hungry.
B : Yes, I know. I … her.
( Câu này có 2 đáp án )

a) am going to feed
b) am feeding
Từ “i know” chỉ rằng cô ấy đã biết và đang chuẩn bị cho con ăn, nhưng đến giờ hành động cho con ăn vẫn chưa diễn ra nên ta loại câu c)

Câu 3 : After the operation … quite tired. Don’t try and do too much.
c) you will feel
Dự đoán về tương lai nên dùng future simple

Câu 4 : Tim … a conference next week so he can’t see you until the week after
a) is attending
Tham gia hội nghị là chuyện quan trọng, đã được lên kế hoạch sẵn nên dùng present continuous

Câu 5: After … my driving test, I am going to buy a cheap car.
( Câu này có 2 đáp án đúng )
a) I pass
c) I have passed
Đơn giản là câu b) đọc không thuận miệng nên loại

Câu 6: If we hurry,… the fast train.
b) we will catch
Cấu trúc của “first condition” : if + present simple clause (giả thiết), future simple clause/ clause with modal verb (kết quả)
dịch ra là: nếu chúng ta nhanh lên (giả thiết), chúng ta sẽ bắt được chuyến tàu (kết quả

2 Likes

Dự đoán anh nghĩ là will chứ, khi nào mình lên kế hoạch rồi thì mới is going to, bữa hôm qua có bài giải thích, mà anh cũng hay bị nhầm lẫn giữa

be going to

be V-ing

:frowning:

@Nhim_Xu giải thích lại đi :frowning:

1 Like

@ltd mấy bài trước thì em đã giải thích rồi mà anh, nếu ai có thắc mắc thì xem lại được mà :smile: . Còn bài hôm nay thì em chưa thể nói được, phải tối mới nói chứ, anh Đạt cứ phạm luật hoài :wink:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?