5 Phút tiếng Anh mỗi ngày _ P1

Dành cho những ai mới bắt đầu đây. Đối với những bạn đã theo học lâu nay thì quá là dễ luôn nhưng cũng cứ làm cho cô Nhím vui lòng nhé :stuck_out_tongue_winking_eye: Nào, nhào zô. Ai có đáp án nhanh và chính xác nhất sẽ được vinh danh :smile:, ai không làm bài sẽ bị quánh…nhé nhé nhé … :massage: .

Câu 1 : Last year Tom …22, so he … 23 now

a) is, is
b) was, is
c) is, was
d) did, is

Câu 2 : We weren’t happy with the hotel. Our room … very small and it … clean.

a) was, was
b) was, were
c) was, wasn’t
d) was, didn’t

Câu 3 : Sarah … got a car. She … everywhere by bicycle.

a) haven’t, goes
b) hasn’t, goes
c) hasn’t, go
d) have, go

Câu 4 : Where … you come from ?

a) do
b) does
c) are
d) is

Câu 5 :
A: Were you late ?
B: No, I …

a) weren’t
b) wasn’t

Câu 6 : Please be quiet. I …

a) am working
b) work
c) worked

Tuần mới vui vẻ :wink: @DungJun, @minh_vu_03, @TTmagic, @Lang_Khach, @kayz, @nhatlonggunz, @anlamsaoduoc, @Le_Dinh_Huy, @quanpham:kissing_smiling_eyes:

Đã có đáp án ở đây nhé:

8 Likes

@tuancoi2506, @tuantien8979, @tuandktd, @maiquan, @White_Mask, @smookiekins_2, @quangtran, @TruongNguyen, @RoVio… ơi, Vào làm phần mới kìa :snowman:

1.B 2.C 3.A 4.A 5.A. 6.A

Em dốt tiếng Anh lắm,không biết có trang học tiếng Anh onl nào vừa rẻ vừa chất không nữa.

1 Like

Câu 1 : Last year Tom …22, so he … 23 now
b) was, is

Câu 2 : We weren’t happy with the hotel. Our room … very small and it … clean.
c) was, wasn’t

Câu 3 : Sarah … got a car. She … everywhere by bicycle.
b) hasn’t, goes

Câu 4 : Where … you come from ?
c) are

Câu 5 :
A: Were you late ?
B: No, I …
a) weren’t

Câu 6 : Please be quiet. I …
a) am working

Cô Nhím tuần mới vui vẻ :grin:

1 Like

Câu 1 : Last year Tom …22, so he … 23 now
b) was, is

Câu 2 : We weren’t happy with the hotel. Our room … very small and it … clean.
c) was, wasn’t

Câu 3 : Sarah … got a car. She … everywhere by bicycle.

a) haven’t, goes

Câu 4 : Where … you come from ?

a) do

Câu 5 :
A: Were you late ?
B: No, I …

b) wasn’t

Câu 6 : Please be quiet. I …

a) am working

1 Like

Câu 1 : Last year Tom …22, so he … 23 now
b) was, is

Câu 2 : We weren’t happy with the hotel. Our room … very small and it … clean.
c) was, wasn’t

Câu 3 : Sarah … got a car. She … everywhere by bicycle.
b) hasn’t, goes

Câu 4 : Where … you come from ?
a) do

Câu 5 :
A: Were you late ?
B: No, I …
b) wasn’t

Câu 6 : Please be quiet. I …
a) am working

hí hí :trollface:

1 Like

Thanks, :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparkling_heart: :stuck_out_tongue_winking_eye: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue_closed_eyes:

1 Like

mà sao lại là phần 1 nhỉ @Nhim_Xu

1 Like

À. Làm lại từ đầu đó, cho nó có hệ thống ấy mà, mấy bài cũ đang tìm cách ẩn đi nè :wink:

Câu 1 : Last year Tom …22, so he … 23 now

b) was, is

Câu 2 : We weren’t happy with the hotel. Our room … very small and it … clean.

c) was, wasn’t

Câu 3 : Sarah … got a car. She … everywhere by bicycle.

b) hasn’t, goes

Câu 4 : Where … you come from ?

a) do

Câu 5 :
A: Were you late ?
B: No, I …

b) wasn’t

Câu 6 : Please be quiet. I …

a) am working

Dễ, đã like chuẩn bị share.

1 Like

Dễ mà sai là dễ quê lắm đó nha anh Đạt :smiley:

3 Likes

Câu 1 : Last year Tom …22, so he … 23 now
b) was, is

Câu 2 : We weren’t happy with the hotel. Our room … very small and it … clean.
c) was, wasn’t

Câu 3 : Sarah … got a car. She … everywhere by bicycle.
b) hasn’t, goes

Câu 4 : Where … you come from ?
c) are

Câu 5 :a: Were you late ?B: No, I …
b) wasn’t

Câu 6 : Please be quiet. I …
a) am working

Cuối cùng thì mạng cũng về “bản” em. :smile: Chị @Nhim_Xu ra đề thế này nhìn giật mình lắm, chưa gì anh @ltd sai 1 câu rồi kìa :smile:

2 Likes

Câu 1 : Last year Tom …22, so he … 23 now

b) was, is

Câu 2 : We weren’t happy with the hotel. Our room … very small and it … clean.

b) was, wasn’t

Câu 3 : Sarah … got a car. She … everywhere by bicycle.

b) hasn’t, goes

Câu 4 : Where … you come from ?

a) do

Câu 5 :
A: Were you late ?
B: No, I …

b) wasn’t

Câu 6 : Please be quiet. I …

a) am working

Sợ bị đánh quá mới ngủ dậy phát phải bật máy lên làm ngay :astonished:

Mà sao cô Nhím không thử đổi dạng bài tập như sắp xếp lại các từ trong câu, đặt câu, chọn câu có nghĩa tương đồng, …

Hôm nay xác định sai ít hơn anh @ltd là cái chắc rồi :stuck_out_tongue:

2 Likes

Một ý kiến khá hay. Nhím cũng đã từng nghĩ đến điều này rồi, nhưng ngày trước làm phần khó thì phải làm dạng trắc nghiệm này để dễ thảo luận và phân tích đáp án hơn. Còn phần này dễ thì có lẽ sẽ làm được, để thử xem ý kiến của mọi người thế nào đã :baby_chick:

2 Likes

Êu ơi. Thiệt không đó :smile:

2 Likes

Em mới ngủ dậy lúc 11h30 mà :frowning: chưa kịp đánh răng hay là ăn sáng nữa :non-potable_water:
Thế nên bài này có làm sai thì cũng do đói bụng thôi :smiley:

2 Likes

Câu 1 : Last year Tom …22, so he … 23 now

b) was, is

Câu 2 : We weren’t happy with the hotel. Our room … very small and it … clean.

c) was, wasn’t

Câu 3 : Sarah … got a car. She … everywhere by bicycle.

a) haven’t, goes

Câu 4 : Where … you come from ?

a) do

Câu 5 :
A: Were you late ?
B: No, I …

b) wasn’t

Câu 6 : Please be quiet. I …

a) am working

@Nhim_Xu ũa sao dag p9 lại bay về p1 vậy cô nhím !? vả lại mấy bài này có vẻ đơn sơ quá >"<

1 Like

Làm đơn sơ để anh @ltd không bị sai biểu diễn nữa ấy mà :smiley:

3 Likes

Câu 1 : Last year Tom …22, so he … 23 now

a) is, is
b) was, is
c) is, was
d) did, is

Câu 2 : We weren’t happy with the hotel. Our room … very small and it … clean.

a) was, was
b) was, were
c) was, wasn’t
d) was, didn’t

Câu 3 : Sarah … got a car. She … everywhere by bicycle.

a) haven’t, goes
b) hasn’t, goes
c) hasn’t, go
d) have, go

Câu 4 : Where … you come from ?

a) do
b) does
c) are
d) is

Câu 5 :
A: Were you late ?
B: No, I …

a) weren’t
b) wasn’t

Câu 6 : Please be quiet. I …

a) am working
b) work
c) worked

@Nhim_Xu T7 CN biến đâu không chém với anh em :smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?