4 Phương pháp để dạy lập trình cho trẻ em

Chính phủ Anh vừa quyết định rằng khoa học máy tính phải được giảng dạy trong các trường học của Anh để thay thế cho nhiều chương trình giảng dạy CNTT lỗi thời vì chỉ dạy những kỹ năng cơ bản. Điều đáng khen về chương trình giảng dạy CNTT mới, đó là một giáo trình mở. Nội dung chương trình dạy cần đảm bảo một số tiêu chí nào đó, nhưng lại cho phép các giáo viên tự lựa chọn cách giảng dạy của riêng mình.

3 Likes

code.org anh à đúng ko anh

1 Like

Mình cũng muốn dạy cho thằng em lớp 4(chắc chờ nó lên lớp 6-7) của mình học lập trình nhưng mà chẳng biết dạy từ đâu, nên bắt đầu thế nào. Haizz…

học sớm tốt chứ sao anh :3 ,ban đầu cứ cho học python để nắm sơ về lập trình rồi ra đề luyện thuật toán cho pro :joy:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?