4 Cấp độ tự do đối với lập trình viên

Cho đến hôm nay, sau một khoảng thời gian khá dài trong nghề phần mềm, tôi mới thử sắp xếp lại trong tâm trí mình về 4 cấp độ khác biệt mà các lập trình viên phần mềm có thể trải qua trong quá trình cố gắng tìm kiếm “tự do” cho bản thân họ.

Link bài viết: http://bit.ly/1Jq9WpL

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?