23 tuổi nên học ĐH từ xa trường nào là tốt?


(Nguyễn Tiến Tùng) #1

Có 1 số lựa chọn funix khtn aptech…mình phân vân ko biết nên xin ý kiến mọi người.


(Phat.Le) #2

Khtn học phí bằng 1 nữa funix, còn aptech thì k đào tạo từ xa


(Nguyễn Tiến Tùng) #3

Bạn đã học chưa ? Cho mình ít review


(Đoàn Trọng Hiếu 😂) #4

Hình như chỉ có Funix là đại học, còn KHTN T3H với Aptech chỉ là trung tâm thôi bác.


(Nguyễn Tiến Tùng) #5

Mà mình phân vân ko biết học ở đâu nên nhờ mọi ng cho ý kiếb


(Quang Huy) #6

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?