20 luật để tăng cường việc ghi nhớ kiến thức

hôm qua mình tình cờ tìm trang nói về 20 luật để học hiệu quả.
mình cũng coi sơ sơ, thấy hay hay nên đưa qua đây cho mọi người tham khảo.
nếu đọc và hiểu được 20 luật này thì có thể cải thiện được việc học và ghi nhớ.

Effective learning: Twenty rules of formulating knowledge

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?