solution-architect

Topic Replies Activity
Solution Architect là gì? Vai trò của họ trong vận hành hệ thống? 1 April 8, 2020
Tuyển .NET Solution Architect ở HCM, lương 40 - 70 triệu/tháng 2 October 6, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?