Zoom ảnh trong HTML

Ac có thể chỉ giúp em tips để zoom ảnh khi mà mình click vào button kia thì ảnh nó zoom ra cả màn hình được không ạ?4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?