Ý nghĩa của lệnh {get;set;} trong C#?

mọi người cho e hỏi lệnh { get; set; } trong C# có ý nghĩa gì ạ… thanks all :wink:

{ lấy nó; đè nó;} không cần nói nhiều.

là sao ạ nói rõ xíu đc ko ạ

2 Likes

Set để đưa giá trị vô. Get là lấy nó ra

1 Like

Khi ban đàu học về get set bên phần hướng đối tượng có hơi khó hiểu. Ban đầu bạn không hiểu cũng phải. Nhưng bạn cứ làm như vẹt cứ làm như thế cứ hễ 1 đối tượng có biến private thì dùng get set để khi ra ngoài lấy giá trị của thuộc tính là gán giá trị. Bạn chỉ cần biết nhiêu đó. Khi sau này làm nhiều sẽ tự hiểu ra thôi. Do khi ta tạo đối tượng class thì các biến dạng private ta không thể sử dụng bên ngoài được. Vì thế ta cần 1 phương thức nào đó để gọi chúng đó là get và set

1 Like

đặc tính encapsulation của oop đóng gói che giấu dữ liệu tránh không cho các đối tượng khác tùy tiện truy cập trực tiếp mà phải thông qua các method được class cung cấp…

2 Likes

http://thuvienwinform.blogspot.com/2014/03/ham-set-va-get-trong-c.html

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?