Xuất hiện lỗi khi ánh xạ @model trong ASP MVC

asp.net-mvc
aspnet-core

(Vươngmin Normal) #1

Chào mọi người … Em đang tự học ASP MVC mà gặp lỗi như sau em có cố gắng khắc phục mà không được mọi người xem giúp em với .Em cám ơn.
Error: The model item passed into the dictionary is of type ‘OnlineShop.DAO.UserDao’, but this dictionary requires a model item of type ‘OnlineShop.EF.User’.
http://codepad.org/Go7uUrz6


(Thai Pham) #2

Không có mã nguồn thì rất khó để giúp bạn sửa (và tôi cũng không có ý định sửa hộ bạn, nếu không bạn sẽ không học được như ý định của bạn). Tuy nhiên, theo như thông báo lỗi thì một đoạn mã của bạn đang chèn một giá trị có kiểu OnlineShop.DAO.UserDao (được định nghĩa bởi bạn) vào một Dictionary chỉ chấp nhận giá trị có kiểu là OnlineShop.EF.User (nhiều khả năng được tạo ra bởi Entity Framework dựa trên đối tượng bạn định nghĩa). Vì hai kiểu đối tượng này không tương thích nhau, ít nhất bạn cần chuyển biến với kiểu UserDao sang User trước khi chèn vào Dictionary. Nếu bạn làm theo một ví dụ có sẵn, có lẽ bạn vô tình bỏ qua một bước nào đó trong phần hướng dẫn, bạn xem kỹ lại nhé.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?