Xử lý sự kiện Mouse trong JavaFX

Mình đang học đồ họa java bằng javaFX. Mọi người cho mình hỏi là khi mình có 1 button và 1 label, cách để bắt sự kiện khi chuột di chuyển vào trong button ( không click, chỉ move ) thì label hiện lên, còn khi chuột di chuyển ở ngoài button thì ẩn đi như thế nào ạ ?

  • Bạn biết bắt 2 sự kiện đó chưa?
  • Bạn biết đổi màu chữ và màu nền của Label chưa?

Nếu đã biết làm cả 2 thì bạn thức hiện ý tưởng của bạn được rồi đấy.

4 Likes

Ẩn label thì mình biết rồi. Chỉ muốn hỏi là nếu bắt sự kiện mouse ấy thì có hàm nào k hay phải xét từng tọa độ ?

http://www.java2s.com/Code/Java/JavaFX/Labelmouseinandoutevent.htm
Ngoài các phương thức riêng cho từng sự kiện ra, còn có 2 phương thức chung để lọc và bắt nhiều sự kiện khác nhau:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?