Xử lý dữ liệu trong Mongoose (MongoDB)

Chào các bác em có tìm hiểu Mongoose và có vài câu hỏi sau mong các bác giải đáp:

  1. Giả sử bảng A lưu dữ liệu bảng B. Hai bảng không có ràng buộc thì khi xóa dữ liệu thì mình phải tự chủ động xóa bảng liên quan ạ?
  2. Thay vì dùng Populate thì thực hiện các query đơn lẻ có ổn hơn không ạ.
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?