Xin tool Download Video trên Front-End Master với Pluralsight

Chào mọi người, hiện tại em đang có tài khoản Github Pack nên được free 2 cái bên trên nên cần 1 pro chia sẻ cách tải video trên 2 web học trên để lưu lại share về sau. Mình sẽ hậu tạ ạ. Cảm ơn mọi người ạ!

Không có tool như bạn nói nhưng thử tìm khóa đó trong các link này xem có không:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?