Xin tổng quan về ngành khoa học trường SIU

university

(Harknes) #1

các anh chị đi trước cho mình xem giáo trình học KHMT ở siu với. Mình đang phân vân giữa trường QSC: đại học công nghệ thông tin và trường TTQ: sài gòn international university


(Quốc Việt) #2

Thường thì ng ta hay phân vân giữa uit, khtn, bk chứ nhỉ :thinking:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?