Xin tài liệu ôn thi học bổng FPT

có anh chị nào có tài liệu ôn thi học bổng fpt không, cho em xin với ạ:3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?