Xin tài liệu làm quen với c++ có bài tập cơ bản để làm

em mới làm quen với c++ nhưng không có bài tập cơ bản để làm.Em có theo dõi video của anh Lê Trần Đạt về c++ nhưng không có bài tập đi kèm .Ai có bài tập cơ bản về c++ , làm quen về c++ share cho em với

1 Like

Một kho cho bạn đây, lần sau nhớ dùng chức năng tìm kiếm nhé :smile:
http://daynhauhoc.com/t/tai-lieu-hay-ve-c-c-tong-hop-cac-bai-toan-de-va-kho-danh-cho-dan-luyen-olympic-tin-hoc/2210


1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?