Xin review môn Tối ưu hoá và môn Xác suất thống kê

Chả là e sắp đăng kí học phần nhưng không biết chọn môn nào trong 2 môn này.
Anh chị nào học r có thể cho e xin ít review không.
-Với lại môn nào thì dễ điểm cao hơn.
-Với môn nào ứng dụng nhiều hơn.
E cảm ơn ạ :>

Xác suất thống kê dễ điểm cao nha.
Nó thuộc Applied Math nên biết nó ứng dụng thế nào rồi.

4 Likes

Học môn tối ưu hoá chắc chỉ tính được môn nào điểm cao hơn.
Còn môn xác suất tính được môn nào điểm cao, và cả thống kê được môn được áp nhiều hơn nữa.
Nên cũng vote 1 vé cho xác suất thống kê nha.

3 Likes

Tối ưu hóa nặng về giải tích (nhiều biến, ko có ptvp thôi :smiley: ), với lại XSTK có tính ứng dụng cao :slight_smile:

3 Likes

Xác suất thống kê chịu khó học cẩn thận 1 chút thì dễ ăn điểm cao, ứng dụng cũng nhiều nữa. Tối ưu hoá khó nhai hơn.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?