Xin project mẫu NodeJS ExpressJS MongoDB

###Xin chào diễn đàn,

Bác nào có project mẫu, github về mấy trang như bán hàng, cms cơ bản về thằng này cho mình xin để học hỏi với ạ, mình xin cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?