Xin key active Windows 7 Ultimate Server Pack 1

Cho mình hỏi khi mình dùng key để crack window 7 Ulimate Server Pack 1 64bit nó lại hiện lỗi này ạ?
Mình thử Crack = Window Load 2.2.2 nhưng hk được


Máy mình hiện tại như thế này:

Bác nào có key ngon cho mình xin vs :frowning:

Lỗi hiện trên màn hình là do Microsoft chặn cái key kia rồi, phải nhập key khác. Win 7 lỗi thời, bị khai tử rồi nên khó tìm key lắm :V.

3 Likes

Vi phạm quy định 1.2.1
https://daynhauhoc.com/faq

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?