Xin job thực tập nodejs, react, angular tại Hà Nội

Em chào các anh, chị.
Em hiện là sinh viên năm cuối.
Em mong muốn được thực tập vị trí backend như nodejs, trong quá trình tìm hiểu về frontend như react, angular. Em định hướng theo full javascript.
Anh chị nào biết công ty nào tuyển vị trí phù hợp giới thiệu giúp em
Em cảm ơn mọi người đã đọc!

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?