Xin hướng dẫn lọc object bằng typescript hoặc javascript ạ

Hiện mình đang có file object như này ạ:

  {
     "name": "Germany",
     "series": [
      {
       "name": "2010",
       "value": 7300000
      },
      {
       "name": "2010",
       "value": 940000
      },
      {
       "name": "2011",
       "value": 887000
      }
     ]
  }

Cả nhà cho mình hỏi làm sao để lấy được giá trị của “name” thành ví dụ year:any = [2010,2011];
Chứ không phải year:any=[2010,2010,2011];
Kiểu nó tự loại bỏ các thành phần trùng lặp.
bằng typescript ạ hoặc javascript để tham khảo ạ
Cảm ơn mọi người

x.series.map(item => item.name).filter((value, index, self) => self.indexOf(value) === index)

Thanks a lot, it works

có cách nào lọc nhiều thành phần không ạ?

Bạn cho thử ví dụ mẫu

à,mình hiểu rồi ạ, cảm ơn bạn, đang làm việc trên chart xuất ra khó quá :frowning:

Hi bạn mình có ví dụ rồi, mình có object có 3 giá trị:

 {
     "name": "Germany",
     "series": [
      {
       "date": "2010",
       "currency": "USD",
       "amount":"10000"
      },
      {
       "date": "2010",
       "currency": "USD",
       "amount":"20000"
      },
      {
       "date": "2010",
       "currency": "VND",
       "amount":"10000"
      }
     ]
  }

Giờ mình muốn lấy giá trị USD và năm 2010, ở trên có 2 thành phần mình muốn lấy amount của 2 cái đó cho vài 1 object ạ.
Phiền bạn hướng dẫn thêm giúp mình

result = x.series.filter((value) => value.date == 2010 && value.currency == “USD”).map(item => item.amount)

Những gì bạn cần ở mấy tài tập như thế này chủ yếu là “filter” và “map”.
Cứ tham khảo link ở dưới (nếu như khó hiểu quá thì search trên w3 cũng được).


cảm ơn bạn nhiều ạ …

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?