Xin góp ý về hồ sơ xin việc bằng tiếng anh!

alo mọi người cho e ý kiến hay bản mẫu về hồ sơ xin việc bằng tiếng anh với! e cảm ơn!

Em lên mạng search cv template rồi chọn một cái đơn giản mà làm theo.

Hoặc vào Vietnamwork

P/S: Có ai cũng quan tâm lĩnh vực này thì có thể copy CV của Đạt ở đây

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?