Xin cách data binding trong angular

Chào cả nhà cho mình hỏi cách lấy dữ liệu trong object dưới mục 0 như trong hình ảnh ạ
Xin cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?