Xin advice về chọn trường đại học

Cho e hỏi ngành ktpm giữa 3 trường đh mở , thủy lợi và công nghệ gtvt thì trường nào tốt hơn ạ.tks

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?