Xem mức lương việc làm VietNamWorks

Mình mới phát triển trang web xem mức lương, mời Anh/Chị dùng thử.
viec.info
Xin cảm ơn Anh/Chị quản trị

:DD. Cũng vui vui mà front-end nhìn củ chuối quá

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?