Xem giùm mình lỗi ở đâu với các bạn C cơ bản

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
int namgui;
float laisuat, tiengui;

printf("Nhap so tien gui: \n");
scanf("%f", tiengui);

printf("Ban hay nhap so nam gui: \n");
scanf("%s", namgui);

printf("Lai suat mong muon (vd 0.8): \n");
scanf("%f", laisuat);

for (int i = 1; i <= namgui; i++) {
	tiengui = tiengui + tiengui * laisuat;
	printf ("So tien nhan duoc sau %d nam la %f\n", i, tiengui);
}
return 0;

}


Mình viết ra mà nó chạy được có 1 dòng thôi :((

Chỗ này phải là %d nhé bạn, sai cú pháp rồi còn gì.

1 Like

Chip ơi mình sửa rồi mà nó không chạy tiếp dòng 2, bạn test thử trên máy bạn giúp mình xem nó có chạy được không với ạ

Mình nhập xong dòng 1 enter cái chương trình lỗi luôn

Bạn sai cú pháp rồi mà phải như vậy mới đúng:

 scanf(“%f", &tiengui);
 scanf(“%d", &namgui);
 scanf(“%f", &laisuat);
1 Like

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

1 Like

Thiếu 1 dấu phẩy kép kìa bạn

1 Like

Chỉnh lại rồi nha bạn, tại quen tay rồi hihi.:slight_smile:

1 Like

Mình làm được rồi, cảm ơn mấy bạn. Dở quá, tự viết mà khó ghê :’(

Bạn học C lâu chưa,đang đọc tài liệu nào vậy

1 Like

Mình đang học bộ video của anh Đạt đó Lợi.
Xem ở đây nè: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyiioioEJSxHr5X8RNY3QXUGcjzeZeI7l

Mới học được 30 bài, mình biết làm wordpress nhưng lập trình k biết gì, h học từ đầu mà khó ghê luôn.

Mình nghĩ bạn nên xem bài của bạn này, sau đó kết hợp xem video của Đạt. Bài viết cũng dễ hiểu, mình cũng mới học được 2 tuần, đọc đến phần con trỏ. Sau đó ko đọc tiếp nữa vì bận học chuyên ngành của mình. Đang hóng C++ của Đạt ra để học lại từ đầu T_T.

[Tài liệu lập trình C for newbie]
(Tài liệu lập trình C for newbie - Chương 1: Nền tảng để bắt đầu!)

Cảm ơn bạn, mình tư duy logic không được tốt lắm. Ráng học vậy :joy:
Mình đang tải về

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?