Xây dựng sản phẩm lưu trữ hồ sơ nhân viên sử dụng DES

Em đang có BTL về “Xây dựng sản phẩm lưu trữ hồ sơ nhân viên dử dụng DES”, mọi người cho em hỏi các bước làm như thế nào ạ, (em xin hướng đi với ạ, em lần đầu làm nên không biết gì nhiều ạ).
ps: em biết mục đích mã hoá thông tin, nhưng mà kiểu như người bên ngoài người ta xem được dữ liệu của mình như thế nào vậy ạ, kiểu như là ngta có thể truy cập dc CSDL của mình một cách tuỳ ý ạ, mong mọi người giúp đỡ

Để xử dụng DES (tôi giả định DES mà bạn đề cập là thuật toán mã hóa này) thì có thể chỉ cần gọi 1 hàm (thư viện trong đa số ngôn ngữ phổ biến).
Tôi không biết vấn đề của bạn đang gặp là gì. Nếu mã hóa tất cả các trường trong DB của hệ thống thì thường là không cần thiết. Người ta thường chỉ mã hóa 1 vài field quan trọng nhất ( VD như mật khẩu). Để hạn chế truy xuất vô DB thì người ta dùng account với các quyền trên từng table của account đó.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?