Xây dựng plugins bằng java

java

(Đoan Phạm) #1

Chào một người, hiện tại mình đang maintain một con openfire, mình đang cần xây dựng plugin để bắt gió tin khi lên nhắn tin chát. Mọi người có cách nào ko ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?