Xây dựng Chatbot


(Minh Anh) #1

E mới là sv năm nhất, và e muốn xây dựng chatbot ngay trên Facebook giống như Bách Kinh Xây Chatbot của bk hà nội. Có nghĩa là nó sẽ giống như là các phần mềm nói chuuện với người lạ nhưng lại được dùng ngay trên messenger.
E tìm hiểu khá nhiều nơi nhưng nó k đựơc cụ thể hóa và bị đi sai hướng.
Nên nhờ mọi người giúp e để làm được như vậy e cần có kiến thức về cái gì ạ
Thanks mn


(SITUVN.gcd) #2

Ý bạn là tạo phần mềm Trò chuyện tự động (Chatbot) dựa trên nền tảng Messenger?
Có lẽ cần đến API của Messenger: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/


(Minh Anh) #3

Đúng r nhưng là người ngẫu nhiên khi dùng nó á


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?