Xây dựng 1 ứng dụng web bằng C# mô phỏng việc di trú mã trong hệ thống phân tán

Chào mọi người !
Em đang tìm hiểu về đề tài
"Xây dựng 1 ứng dụng web bằng C# mô phỏng việc di trú mã trong hệ thống phân tán "
Cụ thể là khi load 1 web thì server sẽ gửi các hàm tính toán về client, và client thực hiện các hàm tính toán tại máy mình bằng các đoạn mã nhận được
Mọi người cho em hỏi có tài liệu nào hay ai có ý tưởng , keyword về cái này giúp em với
Em cảm ơn nhiều !

Hai cái này sao mình thấy nó không ăn nhập nhau lắm. Bạn có thể mô tả rõ hơn nữa không?

Vâng là server sẽ gửi những đoạn mã về cho client xử lí, hoặc là gửi 1 class , chứ server không tính toán , mà tính toán thì client sẽ tính ạ
Thầy giải thích như thế, em cũng đang tìm hiểu mà no hope qá

Mình hình dung là server gửi một đoạn code Javascript cho trình duyệt, trình duyệt chạy đoạn code đó cho ra kết quả gửi lên server. Ví dụ:
Client -> Server:

GET /api/task.js HTTP/1.1
Host: webcuatui.com:80
Header-gì-đó: …

Server -> Client:

HTTP/1.1 200 OK
Header-gì-đó:…

function fibonacci(n){
    if (typeof n != “number” && n < 0) return
    if (n == 1 || n == 2) return 1
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
}
send_work_result_to_server(123456789, fibonacci(3)) //Hàm này nằm trong đoạn code JS chạy từ trước

Client -> Server:

POST /api/work_result HTTP/1.1
Host: webcuatui.com:80
Header-gì-đó: …

{“work_id”: 123456789, “result”: 3}

Mình thấy cái này có vấn đề ở chỗ: Nếu một người dùng thích vọc vạch nào đó cố tình gửi kết quả sai thì sao? Làm sao để xác thực kết quả?


P/s: Mình thấy cái này có vẻ liên quan:

Mấy cái này mình suy đoán thôi chứ mình chưa biết gì về hệ phân tán

3 Likes

Mình cảm ơn bạn nhiều

Bạn ơi mình chưa học về cách tạo 1 server để gửi 1 đoạn lệnh javascript, bạn có keyword hay thông tin gì về cái này giúp mình với

Bạn tìm hiểu về ASP.NET Web API nhé

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?