Xác định tọa độ của 1 điểm trong ảnh

làm sao để biết được tọa độ của 1 điểm trong ảnh. mình đang học ngôn ngữ html và đến phần map image thì chỗ tọa độ điểm ảnh mình k biết lấy như nào. mong mọi ng giúp ạ

1 Like

Bạn thử dùng tool này xem

https://nutbread.github.io/icm/

đây bạn thử xem nhé

  1. Đầu tiên, bạn mở trang web chứa ảnh mà bạn muốn thêm map và image vào và chuột phải lên ảnh đó.
  2. Chọn “Inspect” hoặc “Inspect Element” (tùy trình duyệt) để mở Developer Tools.
  3. Trong Developer Tools, chọn tab “Elements” (hoặc “Inspect” trong một số trình duyệt) và tìm thành phần mà bạn muốn thêm map vào.
  4. Bạn cần biết rằng toạ độ trong ảnh thường được đo từ gốc trên bên trái. Để lấy tọa độ của một điểm cụ thể, di chuột lên ảnh và xem giá trị tọa độ xuất hiện. Thông thường, giá trị này sẽ xuất hiện trong tooltip hoặc trong thông số của ảnh.
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?