Write-WriteLine-Read-ReadLine-ReadKey Trong C# khác nhau như thế nào?

Như tiêu đề em muốn hỏi các bác, vì em đang học C# và đã làm vài ví dụ rồi mà vẫn chưa thực sự hiểu nó khác nhau như thế nào?

Hi Hồng Quân.
Bạn nhảy vào file code của nó đọc comment.

1 Like

Console.WriteLine(ahjhj) tương đương với Console.Write(ahjhj + "\n");

Console.ReadLine() thì trả về dữ liệu là kiểu string, giá trị là toàn bộ cái dòng tính từ vị trí gọi hàm. Chẳng hạn mình nhập vào “Xin chao cac ban”:

Console.Read() thì trả về dữ liệu là kiểu int, là vị trí của ký tự đầu tiên được nhập vào kể từ lúc gọi hàm trong bảng mã ASCII
('a' trong bảng ASCII là 97 đó)

Console.ReadKey() thì tương tự Console.Read() nhưng kiểu dữ liệu trả về là ConsoleKeyInfo. Ví dụ khi mình ấn Tab ở vị trí gọi hàm:

5 Likes

Cảm ơn bác nhé, bài viết chi tiết dễ hiểu quá :wink:

Oh, cảm ơn bác nhiều nhé :slight_smile:

good. thanks bro . nice nice

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?