WPF listbox trong stackpanel

c-sharp

(Shin Chan) #1

WPF C#
HELP
mình đang thiết kế 1 menu gọi món như hình 1: trong mục gọi món mình có 3 listbox kiểu như hình 2 và mình đặt 3 cái listbox đó trong 1 stackpanel.
bây h mình muốn kiểm tra coi người dùng đã click listboxItem nào thì làm sao ạ.


ps. trừ cái cách if từng item 1 nha, mình nhớ có cái vòng gì để load hết các item trong 1 listbox mà tìm không thấy…


(SITUVN.gcd) #2

Lúc trước mình toàn dùng WinForm, WPF thì chưa thử lần nào.
ListBox.Items chứa toàn bộ các mục trong ListBox đó, bạn có thể truy xuất, ép kiểu… để lấy được CheckBox và biết nó được chọn hay không. Cũng có thể là ListBox.ItemSource


(Loc) #3

Data binding nhé. Wpf mà xử lý như winform thì thua. Trong trường hợp muốn thêm số lượng cũng dễ hơn. Hay thêm khuyến mãi, tích điểm bla bla.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?