Wordpress: Cần trợ giúp cách upload file vào thư mục mong muốn

wordpress

(Trung) #1

Chào mọi người, mình mới làm quen với wordpress. Tài liệu và ví dụ của các hàm trên wordpress ít có tiếng Việt quá nên mình không hiểu được nhiều.
Vấn đề tại đây là mình sử dụng hàm wp_upload_bits() để upload file. Thư mục lưu file được mặc định là /wp-content/uploads/năm/tháng/file.pdf. Mình muốn đổi lại thư mục theo ý mình thì phải sử dụng hàm gì?
Mình muốn trỏ file theo url của post luôn. Ví dụ post có title là ABC thì trỏ file thành /ABC/file.pdf.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?