Wireshark + VM + iperf3

Các bạn cho mình hỏi một chút
Mình có dùng Virtualbox để lập client-server test thử iperf3. Mình muốn dùng wireshark từ windows để bắt các gói tin UDP TCP khi dùng iperf trên virtualbox thì cần phải thiết lập hay cài đặt thêm cái gì?
Cảm ơn các bạn :slight_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?