Wireshark bị lỗi hay gì đây ạ?

Đây là kết quả em thu được khi chụp gói tin. Nhưng nó ra một mớt hỗn độn chứ không được như demo của người ta.

Đây là kết quả người khác demo.

Mình chỉ đoán thôi.
Bạn xem cái Wireshark có hỗ trợ STARTTLS của google không?
Liệu có cần cung cấp khóa cho Wireshark không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?