[Wiki] Biểu thức toán học trong PHP

* Bài này mình chụp bằng ảnh từ Blog của mình nhé.

1 Like

chỗ -$x và $x- chỉ cần 1 dấu - thôi hả @kayz?

1 Like

Cái ấy là 2 dấu -, tại nó bị dính :smiley:

2 Likes

phít đê. phít đê. :smile:
== === === ==

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?