When I search "Eclipse" in Google

fun
eclipse
google

(Phan Bá Hải) #1

Just for fun :smiley:

Bigger Image: http://imgur.com/a/HP0hc


(Henry) #2

Keyword: Saka Dream


(anon10709737) #3

Lạ thế! Sao e search eclipse lại ra cái này nhỉ?
Ai đó giải thích hộ em được không


(Phan Bá Hải) #4

Search tất cả chứ không phải hình. Cái này là meme vụ nhật thực 2017 thôi
Mà em lại đào mộ rồi :penguin:


(Khoa Nguyen) #5

well


(Phan Bá Hải) #6

Lúc trước có vụ nhật thực toàn phần đấy, làm cái meme chơi :laughing:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?