Web không vào được

mình gặp trường hợp thế này, trang web mình vào bình thường thì không vấn đề gì. Nhưng khi fake ip thì vào không được. Anh em nào biết, giải thích hộ mình với. thanks!!

Thì bạn đã tự nói ra nguyên nhân rồi còn gì?

5 Likes

Cậu đã fake IP như thế nào thế? Cậu có thể mô tả lại được không?

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?