[Web App] Tạo Ebook truyện chữ

Dành cho các fan thích đọc truyện chữ.
Ứng dụng cho phép tạo Ebook từ các trang đọc truyện Online để … đọc Offline :slight_smile:

https://truyenvip.net/

Web chạy qua Cloudflare nên có thể hơi chậm và thỉnh thoảng bị mất kết nối nhé :sweat_smile:

3 Likes

Em không nghĩ là các tác giả muốn truyện của mình bị tải xuống thành file office một cách tùy tiện vậy đâu.

Nhưng quả thật ứng dụng rất hay, có ích đối với những truyện mạng không quan trọng bản quyền.

1 Like

Họ cho phép download Ebook dưới định dạng PRC, trang này bổ sung thêm các định dạng khác.

1 Like

Ầ, vậy trang này hổ trợ các web site khác theo dạng dịch vụ.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?